Тези откази се отнасят за цялото съдържание, съдържащо се в https://top10supplements.com, които ще бъдат наричани по-нататък като Top10supplements.com

Всички съвети, прегледи и изявления, предоставени на Top10supplements.com, са предназначени само за развлекателни цели. Въпреки че информацията, предоставена на Top10supplements.com, е приложима за авторите въз основа на техния опит, тези същите очаквания не могат да бъдат прехвърляни на никое друго лице при каквито и да е обстоятелства.

Редакторите и авторите, които допринасят за Top10supplements.com, не са сертифицирани по никакъв начин, за да дават здравни съвети или грижи, и не поемат отговорност за лица, които пренебрегват това отхвърляне. Освен това всички коментари, изпратени до Top10supplements.com са предназначени за развлекателни цели, въпреки съществуването или липсата на разумни понятия.

Абсолютно никой от съветите, идеите или изявленията, съдържащи се в Top10supplements.com, не трябва да се спазва, независимо от контекста, в който се показват. Освен това, ние винаги препоръчваме на потребителите да се възползват от правото си на преценка при разглеждането на всеки уеб сайт или блог в интернет. Винаги гледайте оповестявания, откази от отговорност, декларации за поверителност и друга информационна / правна документация, преди да продължите нататък.

Информацията в този уебсайт не отразява непременно мнения или мнения на Top10supplements.com. Информацията е предназначена само за развлекателни цели и не представлява професионален, медицински или здравен съвет или диагностика и не може да се използва като такава. Класацията в този сайт не се основава на независими научни тестове. Информацията в този сайт не е прегледана от медицински специалист и трябва да се използва само на свой собствен риск. Уверете се, че следвате указанията на етикета за всеки продукт, който купувате. Винаги се консултирайте с вашия лекар преди да използвате каквито и да било добавки, които виждате на този сайт.

Медицински отказ от отговорност:

Top10supplements.com и нейните редактори не препоръчват хранителна добавка, над подходящ медицински съвет или лечение. Ако използвате някакви лекарства или лекарства, дадени от лекар или получени с рецепта, трябва да се консултирате с въпросния лекар или с еднакъв квалифициран медицински специалист, преди да използвате някаква хранителна добавка. Ако се подложите на медицински терапии, консултирайте се с Вашия терапевт или медицински специалист за възможните взаимодействия между Вашето лечение, каквито и да е фармацевтични продукти или лекарства, както и възможните хранителни добавки или практики, хоствани на Top10supplements.com.

Top10supplements.com не носи отговорност за действия, предприети след посещаването на тези страници, и не поема отговорност, ако някой злоупотреби с добавки. Top10supplements.com и нейните редактори не гарантират, че непредвидени странични ефекти няма да се появят дори при правилните дози и по този начин не поемат отговорност за странични ефекти от добавки или практики, хоствани под домейна на Top10supplements.com.

Отказ от отговорност за запазените марки:

Всички продукти и марки, намиращи се на този сайт, са запазена марка на съответните им компании.

Отказ от отговорност:

Когато четете за възможностите на продуктите и услугите, намиращи се в Top10supplements.com, знайте, че резултатите могат да се различават от човек на човек и резултатите не са гарантирани. Ние полагаме всички усилия, за да гарантираме точното представяне на информацията, предоставена на сайта.

Тази информация обаче няма за цел да представлява или гарантира, че някой ще постигне определен желан резултат. Използваните препоръки са само примери и не са предназначени да представляват или гарантират, че някой ще постигне същите или подобни резултати.

Резултатите ви може да са различни. Няма гаранция, че техниките и стратегиите, обсъждани в тези методи и продукти, могат да бъдат дублирани в бъдеще. Не можем да гарантираме вашите бъдещи резултати и / или успех. Нито пък можем да гарантираме, че запазвате първоначалните резултати, които изпитвате.

Използването на нашата информация, продукти и услуги трябва да се основава на собствена дължима грижа и вие се съгласявате, че Top10supplements.com и който и да е от нейните партньори не носят отговорност за каквато и да е причина, пряко или непряко свързана с използването на каквито и да било услуги , продукти или съдържание, намерени в Top10supplements.com.