Политика за Поверителност

Дата на влизане в сила: ноември 08, 2018

Top10Supplements.com ("нас", "ние" или "нашият") поддържа уебсайта https://top10supplements.com (наричана по-долу "услугата").

Тази страница ви информира за правилата ни относно събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата услуга и избора, който сте свързали с тези данни.

Ние използваме вашите данни, за да осигурим и подобрим Услугата. С използването на Услугата приемате събирането и използването на информацията в съответствие с тези правила. Освен ако в настоящата Декларация за поверителност не е определено друго, термините, използвани в настоящата Декларация за поверителност, имат същите значения, както в нашите Общи условия, достъпни от https://top10supplements.com

Определения

 • обслужванеУслугата е https://top10supplements.com уебсайт, управляван от Top10Supplements.com
 • Лични данниЛични данни означава данни за жива личност, които могат да бъдат идентифицирани от тези данни (или от тези и друга информация, която е на нашето притежание или е вероятно да ни навлязат).
 • Данни за използванетоДанните за използването са автоматично събрани данни, генерирани от използването на услугата или от самата инфраструктура на услугата (например продължителността на посещението на страница).
 • курабийки"Бисквитките" са малки файлове, съхранени на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).
 • Контролер на данниКонтрольор на данни означава физическо или юридическо лице, което (самостоятелно или съвместно или съвместно с други лица) определя целите, за които и начина, по който личната информация е или ще бъде обработена.За целите на настоящата Политика за защита на личните данни , ние сме администратор на лични данни.
 • Процесори за данни (или доставчици на услуги)Процесор на данни (или доставчик на услуги) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на администратора на данни. Ние може да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработваме данните по-ефективно.
 • Предмет на данни (или потребител)Предмет на данните е всяко физическо лице, което използва нашата услуга и е обект на лични данни.

Събиране и използване на информация

Събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да предоставим и подобрим нашата услуга за вас.

Видове събирани данни

Лични данни

При използването на нашата услуга можем да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка или идентифициране на Вас ("Лични данни"). Информацията за лична идентификация може да включва, но не се ограничава до:

 • Email адрес
 • Бисквитки и данни за използването

Можем да използваме личните Ви данни, за да се свържем с вас с бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да ви интересува. Можете да се откажете от получаването на всички или всички от тези съобщения от нас, като следвате връзката за прекратяване на абонамента или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме.

Данни за използването

Също така може да събираме информация за начина на достъп и използване на услугата ("Данни за използването"). Тези данни за използването могат да включват информация като адреса на интернет протокола на вашия компютър (например IP адрес), типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, времето и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни за проследяване и бисквитки

Използваме "бисквитки" и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме дейността в нашата услуга и ние притежаваме определена информация.

"Бисквитките" са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимни уникални идентификатори. Бисквитките се изпращат в браузъра ви от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използват се и други технологии за проследяване, като например маяци, маркери и скриптове за събиране и проследяване на информация, както и за подобряване и анализ на нашата услуга.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички "бисквитки" или да посочи кога е изпратена "бисквитка". Ако обаче не приемате "бисквитки", може да не сте в състояние да използвате някои части от нашата услуга.

Примери за "бисквитки", които използваме:

 • Бисквитки за сесии. Използваме "бисквитки" на сесия, за да обслужваме нашата услуга.
 • Предпочитани "бисквитки". Ние използваме "Предпочитани бисквитки", за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.
 • Бисквитки за сигурност. Използваме "Бисквитки за сигурност" за целите на сигурността.

Използване на данни

Top10Supplements.com използва събраните данни за различни цели:

 • Да предоставяме и поддържаме нашата услуга
 • Да ви уведомяваме за промени в нашата услуга
 • За да ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата услуга, когато решите да направите това
 • Да предоставя поддръжка на клиенти
 • Да събираме анализи или ценна информация, за да можем да подобрим нашата услуга
 • Да следим използването на нашата услуга
 • За откриване, предотвратяване и справяне с технически проблеми
 • Да ви предоставим новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или попитали, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация

Правна основа за обработка на лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако сте от Европейското икономическо пространство (ЕАОС), Top10Supplements.com правната основа за събиране и използване на личната информация, описана в тази Декларация за поверителност, зависи от личните данни, които събираме, и конкретния контекст, в който събираме.

Top10Supplements.com може да обработва вашите лични данни, защото:

 • Трябва да сключим договор с вас
 • Вие ни дадохте разрешение да го направите
 • Обработката е в нашите законни интереси и не е заобиколена от вашите права
 • Да спазва закона

Запазване на данни

Top10Supplements.com ще запази вашите лични данни само толкова време, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност. Ние ще запазим и използваме вашите лични данни до степента, необходима за спазване на нашите правни задължения (например, ако ние сме длъжни да запазим вашите данни, за да спазваме приложимите закони), да решаваме спорове и да прилагаме нашите правни споразумения и политики.

Top10Supplements.com също ще запази данните за използването за целите на вътрешния анализ. Данните за използването обикновено се запазват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за засилване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата услуга, или ние сме законово задължени да запазим тези данни за по-дълги периоди от време.

Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително лични данни, може да бъде прехвърлена към - и поддържана на - компютри, разположени извън вашата държава, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън Съединените щати и изберете да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че прехвърляме данните, включително лични данни, в Съединените щати и ги обработваме там.

Вашето съгласие за тази Декларация за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява вашето съгласие за този трансфер.

Top10Supplements.com ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират по сигурен начин и в съответствие с тази Декларация за поверителност и няма да се извърши прехвърляне на вашите Лични данни към организация или страна, освен ако не съществуват адекватни мерки, сигурността на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данни

Бизнес сделка

Ако Top10Supplements.com участва в сливане, придобиване или продажба на активи, вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени. Ще изпратим известие, преди Вашите лични данни да бъдат прехвърлени и да станат предмет на различна Декларация за поверителност.

Оповестяване за правоприлагане

При определени обстоятелства, от Top10Supplements.com може да се изисква да разкрива личните Ви данни, ако това се изисква от закона или в отговор на валидни искания от страна на публичните органи (напр. Съд или правителствена агенция).

Правни изисквания

Top10Supplements.com може да разкрие вашите лични данни в добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо за:

 • За да спазвате правно задължение
 • Да защитава и защитава правата или собствеността на Top10Supplements.com
 • Да се ​​предотврати или разследва възможни нарушения във връзка със Службата
 • Да защитава личната безопасност на потребителите на услугата или на обществеността
 • За да се предпазите от правна отговорност

Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване по Интернет или метод на електронно съхранение е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите Лични данни, не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност.

Нашата политика относно "Не проследявайте" сигнали по Закона за онлайн защита на Калифорния (CalOPPA)

Не поддържаме "Не проследявай" ("DNT"). Не проследяване е предпочитание, което можете да настроите в уеб браузъра си, за да информирате уебсайтове, които не искате да бъдат проследявани.

Можете да активирате или деактивирате Не проследявайте, като посетите страницата Предпочитания или Настройки на вашия уеб браузър.

Вашите права за защита на личните данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако сте местно лице в Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните. Top10Supplements.com има за цел да предприеме разумни стъпки, за да ви позволи да коригирате, изменяте, изтривате или ограничавате използването на личните си данни.

Ако желаете да бъдете информирани за това какви лични данни имаме за Вас и ако искате да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

 • Право на достъп, актуализация или изтриване на информацията, която имаме за вас. Когато е възможно, можете да осъществите достъп, да актуализирате или да поискате изтриване на личните си данни директно в секцията "Настройки на профила". Ако не можете сами да изпълните тези действия, моля, свържете се с нас, за да ви помогнем.
 • Правото на коригиране. Имате право да поправите информацията си, ако тази информация е неточна или непълна.
 • Право на възражение. Имате право да възразите срещу обработката на вашите лични данни.
 • Правото на ограничение. Имате право да поискате да ограничим обработката на вашата лична информация.
 • Право на преносимост на данни. Имате право да получите копие от информацията, която имаме за вас, в структуриран, машинно четен и често използван формат.
 • Право на оттегляне на съгласието. Освен това имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време, когато Top10Supplements.com разчита на вашето съгласие да обработвате вашата лична информация.

Моля, имайте предвид, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на личните данни относно събирането и използването на вашите лични данни. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Доставчици на услуги

Можем да използваме компании и физически лица от трети страни, за да улесним нашата услуга ("Доставчици на услуги"), да предоставяме услугата от наше име, да извършваме услуги, свързани с услугата, или да ни помага да анализираме как се използва нашата услуга.

Тези трети страни имат достъп до вашите лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са длъжни да не разкриват или използват за други цели.

анализ

Възможно е да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга.

 • Google AnalyticsGoogle Анализ е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайта. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на своята собствена рекламна мрежа. Можете да се откажете от извършването на активността си в услугата на Google Анализ, като инсталирате добавката за браузър за отказване от Google Анализ. Добавката не позволява JavaScript на Google Анализ (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя информация с Google Анализ за активността на посещенията.За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уеб сайта за поверителност и правила на Google страница: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се експлоатират от нас. Ако кликнете върху връзка от трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно ви препоръчваме да прегледате Декларацията за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.

Нашите рекламни партньори

Някои от нашите рекламни партньори може да използва бисквитки и уеб маяци на нашия сайт. Нашите рекламни партньори включват .......

 • Google
 • Амазонка
 • Clickbank
 • stackedbrands.com, transparentlabs.com

Всеки от тези рекламни партньори има собствена Декларация за поверителност за своя сайт.

Тези рекламни сървъри на трети страни или рекламни мрежи използват технологията в своите реклами и връзки, които се появяват на top10supplments.com и които са изпратени директно на вашия браузър. Те получават автоматично Вашият IP адрес, когато това се случи. Други технологии (като например бисквитките, JavaScript или уеб маяци) също могат да бъдат използвани от трета страна рекламни мрежи на нашия сайт, за да се измери ефективността на своите рекламни кампании и / или за персонализиране на съдържанието на рекламата, която виждате на сайта.

top10supplments.com няма достъп до или контрол върху тези бисквитки, които се използват от трети лица рекламодатели.

Защита на децата

Нашата услуга не се отнася за никого на възраст под номер 18 ("Деца").

Съзнателно не събираме лична информация от никого на възраст под 18. Ако сте родител или настойник и знаете, че вашето дете ни е предоставило лични данни, моля свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца без потвърждение на съгласието на родителите, предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Промени в тази Декларация за поверителност

Можем да обновяваме нашата политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикувате новата Декларация за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл и / или предупреждение за нашата услуга, преди промените да влязат в сила и да актуализират "датата на влизане в сила" в горната част на тази Декларация за поверителност.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всички промени. Промените в тази Политика за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.

Оповестяване

Отиди на: Разкриване Page

Контакти

Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля свържете се с нас: